PAVLA MALINOVÁ - Úd vé hlavy_pozvánka
Plakát_koncert PeeGees_Stanica, Žilina
LO/VE REMIX's
Eurnovision 2015 cover