Lesní Pych

25.2.2016

Lesní Pych

Honák bičem krav implementuje vlasy panen všech prstenů.

Na zádech utažený opaskem pytel, ve tvarech historie, z kterého zní Formal de Hit strachu a křiku, nese si špína laní v dlani.

V nadživotním Kanálu drží paviána a popíjí Kolakol.

Historkou, že je ze lva a opice vyvažuje stůl o jedné noze.

Koktajíc plamen vášně co nese oheň stěn, podá plewell popkytce a sdělí: stačí to late…………

You must be logged in to post a comment.

Lesní Pych